3/2020

3/2020
Cena: 13,90 €
S celovitim pristopom do bolj zdravih zaposlenih
Blaž Kopič, dipl. fizioterapevt (UN),Iris Kaiser, mag. psihologije, Maja Brajnik, dipl. prav. (UN)
7
Specifike varnosti in zdravja pri delu v gostinski dejavnosti
mag. Boštjan J. Turk
10
Varno delo od doma med in po koroni
Franjo Podgoršek, Gregor Vuk
12
Je z razglasitvijo konca epidemije tudi konec zaščitnih ukrepov pred okužbo?
Primož Vrbinc, dipl.inž.teh.var.
Miha Juvan, dipl.inž.teh.var.
15
Pravila za varno uporabo dvigal za preprečevanje širjenja okužb
mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž. el.
19
Nemoteno poslovanje podjetja kot element podpori varnosti v podjetju COVID-19
Dr. Aleš Jug
21

Znanstvena priloga

Vloga izvajalcev medicine dela in strokovnih sodelavcev za varstvo pri delu v času epidemije
Dani Mirnik, dr. med.
24
Vetrne elektrarne, njihova učinkovitost in vplivi na okolje
Ferdinand Deželak, dr. tehničnih znanosti
33
Promocija zdravja v športu: preventiva ustnega zdravja
Urška Šajnović, specializantka medicine dela, prometa in športa
40

Gasilec

Velik požar v naravnem okolju pri Petrinjah
Boštjan Majcen
46

Vse revije