6/2018

6/2018
Cena: 13,90 €
Kje se skriva nevarnost?
Alenka Tschischka
7
Svetloba: Več, kot je vidno
KAN Brief
8
Delo v digitalni prihodnosti
EU-Osha, uredništvo
12
Ali na zdravje vplivajo delavcev hitre spremembe v modernem delovnem okolju?
prim. dr. Tihomir Ratkajec
14
Eksplozija plina v bloku
Primož Osojnik
17
Kdaj se prispevek delavca ne upošteva
mag. Boštjan Savšek
19
Varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka
mag. Boštjan J. Turk
24
Primerna temperatura na delovnem mestu v zimskem času
Maja Brajnik, Eva Langeršek
28
Prekarno delo
prof. dr. Marjan Bilban
33
Nova delovna zahteva: čustveno delo
Sanja Sever
45

Vse revije