3/2018

3/2018
Cena: 13,90 €
oročilo z mednarodnega simpozija 6
o biološkem monitoringu
Predlog pravilnika o poklicnih boleznih
dr. Maja Metelko
6
Odgovornost strokovnih delavcev, če delodajalci ne upoštevajo njihovih opozoril
Mag. Boštjan J. Turk
8
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO
Maja Brajnik in Eva Langeršek
10
Projekti na področju usposabljanj, izobraževanj in prenosa znanj v EU
mag. Valentina Kuzma
16
Management projektov kot možni način opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu
Mirko Markič, Leon Vedenik,
Silvana Markič Hrast, Miran Pavlič
20
Debelost - javnozdravstveni problem delovne populacije
prim.prof.dr.Marjan Bilban
30
Nastanek eksplozije zaradi prisotnosti zraka?
dr.Joachim Sommer
44
Obnovitev licence za preglednika vrvne tehnike
Marko Zibelnik
48

Vse revije