1/2018

1/2018
Cena: 13,90 €
oročilo z mednarodnega simpozija 6
o biološkem monitoringu
Poročilo z mednarodnega simpozija o biološkem monitoringu
dr. Tihomir Ratkajec
6
Civilnopravna odgovornost delodajalca za nezgode pri delu s sodno prakso
Mag. Boštjan J. Turk
8
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu
Maja Brajnik in Eva Langeršek
10
Izredni dogodki v Sloveniji skozi oči statistike
Darko Muhič
14
Več svežega zraka v poslovne prostore
Robert Sever
16
Rakotvorne snovi - novosti na področju zakonodajne ureditve
mag. Petra Bechibani
24
Demenca
prim. prof. dr. Marjan Bilban
29

Primer dobre prakse na področju nevarnih snovi
Luka Bratec, dipl. var. inž.
48
Pametna osebna varovalna oprema in sistemi
50

Vse revije