3/2017

3/2017
Prvi v mreži olimpijskih
referenčnih športnomedicinskih centrov
6
Mobing na delovnem mestu in
kako učinkovito ukrepati zoper povzročitelje

mag. Boštjan J. Turk
8
Kako se izogniti regresnim
zahtevkom ZZZS in ZPIZ

Maja Brajnik, Eva Langeršek
10
Velika požarna ogroženost naravnega okolja
Darko Muhič
16
Požar na vojaškem poligonu Bač
Denis Slavec
17
Kako pri oceni tveganja upoštevati
psihične obremenitve?

Dr. Just Mields
20
Primer iz prakse:
Padec iz mrežastega zabojnika

Maik Schlademann
53

Znanstvena priloga

Silikoza
Anja Plut, prim. prof. dr. Marjan Bilban
24
Povišan krvni tlak in življenjski slog
Ajda Anžič, prim. prof. dr. Marjan Bilban
28
Vožnja in/kot stres
prim. prof. dr. Marjan Bilban
36
Vodenje varnosti in zdravja pri delu
ter zdravstveni absentizem

Mojca Orehek, dr. Mirko Markič
46

Vse revije