5/2016

5/2016
Cena: 13,90 €

Aktualno

Novosti na področju osebne varovalne opreme
Andraž Tancek
6
REACH registracija 2018:
Zadnji rok za registracijo snovi

dr. Anja Menard Srpčič
8
Zaščitite svoje oči!
Natalija Jakopiček
14
Spremembe v svetu dela
Sonja Miesner, Michael Robert
18
Francoski pristop:
Neenake možnosti na delovnem mestu

Florence Chappert, Pascal Merciec,
Hélène Plassoux in Laurence Thery
20

Osrednja tema: Gasilstvo

Gašenje požara sončne elektrarne
na trgovskem centru

Andraž Šifrer
25
Pristop k požarni varnosti v ZDA
Dr. Aleš Jug
27
Stres pri delu poklicnega gasilca -
posttravmatska stresna motnja
in toplotna obremenitev

Katarina Snoj Hrustek
31

Znanstvena priloga: Alkoholizem

Alkoholizem v delovnem okolju
prim. prof. dr. Marjan Bilban
37

Vse revije