4/2014

4/2014
Cena: 13,90 €

Osrednja tema: Onesnaževanje

Predpisi

Varno in zdravo delovno okolje se začne v ustavi
Nina Kos, univ.dipl.pravnica
8
Meritve kemičnih škodljivosti v delovnem okolju: Zahteve merilnih metod
dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem
10

Medicinski vidik onesnaženja zraka

Onesnaževala zraka
prim. prof. dr. Marjan Bilban
16
Zračna onesnaženja in njihov vpliv na zdravje
prim. prof. dr. Marjan Bilban
20
Telesna aktivnost v onesnaženem okolju
Maja Mikša, dr. med.
26

Zvočno onesnaženje

Nevarnosti pri izpostavljenosti visokoimpulznemu hrupu v vojski in policiji
dr. Ferdinand Deželak
30
Zvočna zaščita objektov
Jernej Jenko, dipl. varn. inž.
36
Protihrupni ukrepi pri visokoimpulznem hrupu
dr. Ferdinand Deželak
41

Kemikalije

Spremembe pri označevanju nevarnih kemikalij
Tina Tancek, univ. dipl. inž. kem.
46
Nanodelci in njihov vpliv na zdravje
49
Nevarna svetloba? Emisije živega srebra iz kompaktnih fluorescenčnih sijalk
52

Vse revije