3/2013

3/2013
Cena: 13,77 €

Intervju

- Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti
5

Aktualno

Nina Kos
- Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela
11

Osrednja tema

Tom Zickero
- Aktivna požarna zaščita
16
Ivan Valentinčič
- Evakuacija iz objektov
24
Andrej Černe
- Dvigalo za gasilce
29
Miroslav Krajšek
- Vzdrževanje in preizkušanje varnostne razsvetljave
35

Novice

Primož Gspan
- Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, Portorož 2013
36

Razvoj in znanost

Matej Jenko, Martina Zavratnik, Marjan Bilban
- Avtomatski zunanji defibrilator na delovnem mestu
39
Marjan Bilban
- Nočno delo v promociji zdravja
45

Vse revije