2/2013

2/2013
Cena: 13,77 €

Aktualno

Nina Kos
- Novi Zakon o delovnih razmerjih
5
Marjan Bilban
- Certifikat ISO 9001 v CMD ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d.
19

Osrednja tema

Saša Zaviršek Mikolič
- Stres na delovnem mestu
32
Alenka Planinc
- Absentizem in prezentizem - ena težava z dvema obrazoma
33
- Stres na delovnem msetu (v EU in Slloveniji)
34

Iz prakse v prakso

Klemen Podjed
- Korporativno obvladovanje stresa v ABB - projekt SWiNG
38
Dijana Seizović
- Stres pri reševalcih
42

Razvoj in znanost

Boštjan Bajec in Marko Polič
- Skica za stres in stresne motnje med nesrečami
46

Vse revije