5/2012

5/2012
Cena: 13,77 €

Uvodnik

4

Intervju

Franc Rančigaj,
Glavni inšpektor za delo
5

Aktualno

-OSHA: Partnerstvo za preprečevanje tveganj
14
Nataša Dernovšek Hafner
-Stres pri srednjem menedžmentu
17

Zdravo delo

Marjan Bilban
-Nosečnost in delazmožnost
20
Matej Drašček
-Varnost za vse
36
Brigita Žinko
-Zdrava prehrana pri delu
39

Iz prakse v prakso

Gordan Škrlec
-Ergonomija dela: vsak ukrep šteje
43

Razvoj in znanost

Zvone Balantič
-Sistemski pogled na ergonomijo
48

Vse revije