4/2010

4/2010
Cena: 13,77 €

Uvodnik

4

50 let ZVD

Ivan Božič, Kristina Abrahamsberg
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. - Center za tehnično varnost in strokovne naloge
5

Aktualno

Marija Molan
Vpliv delovnega časa na počutje in razpoložljivost
10
Ana Lozar
Novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu
20

Osrednja tema

Tatjana Arnšek
Psihosocialni dejavniki tveganih vedenj
25

Novice

Vasja Kronegger
Strokovna ekskurzija DVILJ v Dubaj
35

Razvoj in znanost

M. Markič, I. Kolenc, M. Miklavčič Šumanski, S. Živković
Izvršni menedžerji in preventivna varnost
44
Vi sprašujete, mi odgovarjamo
54

Vse revije