3/2009

3/2009
Cena: 5,00 €
Uvodnik
4

Intervju
Andreja Tasič
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ

5

Osrednja tema
Mladen Markota
- Preventiva nezgod v delovnem okolju


10

Stanislav Pušnik
- Elektromiografija kot element ocenjevanja utrujenosti

13

Aktualno
Ivan Božič
- Novi predpisi na področju zaščite stavb pred delovanjem strele

Nina Kos
- Kdaj v pokoj? Informativni izračun upokojitvenih pogojev

Tatjana Petriček in sod.
- Kritična razmišljanja pred pripravo novele ZVZD


17

 

2429

Novice
 
Janez Fabijan
- Evropska nagrada za dobro prakso 2009
- 7. konferenca Inšpektorata RS za delo

36
38
Strokovna priloga/Osebna varovalna oprema
 
Intervju
- Ivan Božič
41
Andraž Tancek
- Preskušanje skladnosti osebne varovalne opreme
44
Maja Metelko
- Ostanki šestvalentnega kroma v usnjenih zaščitnih rokavicah in alergije
50
- Vi sprašujete, mi odgovarjamo 52

Vse revije