2/2009

2/2009
Cena: 5,00 €
Uvodnik
4

Intervju
Andreja Tasič
- Mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo

5

Osrednja tema
Martin Toth
- Dolgotrajna oskrba - nova veja socialne varnosti


9

Jože Ranovš
- Sožitje z bližnjimi

22

Aktualno
Ivan Božič
- Ukrepi za izboljšanje varnosti pri delu z električnim tokom

Dean Premik
- Organiziranost ZPIZ in akti, ki urejajo delo izvedencev


30

 

35

Novice
 
Života Lovrenov
- 1. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije
44
Razvoj in znanost
 
Maja Metelko
- Stik kemikalij s kožo in preprečevanje tveganja za zdravje delavcev
46

Vse revije