1/2009

1/2009
Cena: 5,00 €
Uvodnik

4

Intervju
Andreja Tasič
- Dr.Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve

5

Osrednja tema
Aleksej Cvetko
- Uvrstitev mobinga v pravni sistem in pravna praksa


8

Daniela Brečko
- Strategije za ukrepanje organizacij zoper mobing

17

Strokovna priloga/kemikalije
Intervju
Maja Metelko
- Marta Ciraj, direktorica Urada RS za kemikalije

Semira Mehić Hajrlahović in Tatjana Humar - Jurič
- GHS - le obveza ali dolžnost

Anja Menard
- Uredba REACH - registrirajte kemikalije


 

 

Aktualno
Andreja Pšeničny
- Razširjenost izgorelosti v Sloveniji23

Viktor Sladič
- Sistem varnosti in zdravja pri dleu v specifičnih delovnih okoljih

31
Novice  
Marjan Šmalc
- Dvajset let Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto

37
Vi sprašujete, mi odgovarjamo 38

Vse revije