6/2008

6/2008
Cena: 5,00 €
Uvodnik

4

Intervju
Andreja Tasič
- Dr.Miha Brejc, poslanec Evropskega parlamenta

5

Osrednja tema
Andrej Sotlar
- Od globalne varnosti do individualne (ne)varnosti


8

Iztok Prezelj
- Človekova varnost v teoriji in praksi


17
Andrejka Fatur Videtič
- Človekova varnost v teoriji in praksi


31

Novice
- Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2008

Marjan Bilban
- Sklepi in ugotovitve 8. mednarodne konference Globalna varnost


38

 

40

Razvoj in znanost
Maja Meško, Deborah Valentinčič, Suzana Mlinar, Zlatka Meško Štok, Damir Karpljuk
- Razlike v gibalni dejavnosti, zdravstvenem stanju in življenskem slogu glede na indeks telesne mase zaposlenih v Hitovi igralnici Park44

 

 

Vi sprašujete, mi odgovarjamo
54

Vse revije