5/2008

5/2008
Cena: 5,00 €
Uvodnik

Andreja Tasič

4

Intervju
Andreja Tasič
-Dr.Danilo Türk, predsednik RS


5

Osrednja tema
Marjan Bilban
- Staranje in starostniki


10

Marjan Bilban
- Delovna aktivnost starostnika in upokojevanje

15
Aktualno
Primož Gspan
- Svetlobno onesnaževanje okolja in predpisi31

Novice
Života Lovrenov
- 17. Kongres evropske zveze medicine v zavarovalništvu in socialnem zavarovanju

Janez Fabijan
- Mednarodni strokovni simpozij, Bled 200834

 

36

Razvoj in znanost
Marjan Bilban, Mateja Rok Simon
- Poškodbe starejših in padci


40

Vse revije