4/2008

4/2008
Cena: 5,00 €
Uvodnik

Karl Destovnik

4

Intervju
Jasmin Petan Malahovsky, Andreja Tasič
-Miran Kalčič, direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d.5

Osrednja tema
Brigita Peternelj, Mojca Matačič, Marjan Bilban
- Virusni hepatitisi in ocena delazmožnosti


10

Brigita Peternelj, Mojca Matačič, Marjan Bilban
- Vloga specialista medicine dela pri obravnavi bolnika s HIV
26
Novice
- Konvencija o pravicah invalidov - črka na papirju in/ali realnost


34
Zakonodaja
- Iz Uradnega lista RS


37

Razvoj in znanost
Marjan Bilban, Andraž Stožer
- Dvigovanje bremen kot velik javnozdravstveni problem zaposlenih, 2.del


38

Vi sprašujete, mi odgovarjamo


52
Natečaj
- Varno v šolo

54

Vse revije