3/2008

3/2008
Cena: 5,00 €
Uvodnik

Milan Srna

4

Intervju
Jasmin Petan Malahovsky, Andreja Tasič
- Romana Tomc, državna sekretarka na ministrstvu za delo
5

Aktualno
Milan Srna
- Regresni zahtevki za poškodbe pri delu10

Boris Gačnik
- Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi


15
Iz tujih logov
Jasmin Petan Malahovsky
- Strategija Komisije EU o varnosti in zdravju pri delu v letih 2007-2012
- Strategija EU 2007-2012: Komisija nima prave vizije
19

23
Novice
Maja Metelko
- 28. april, svtovni dan varnosti in zdravja pri delu

Etbin Tratnik
- Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu
24


26
Dogodek
Borut Brezovar
- Ocena tveganja in staranje delovne sile28
Razvoj in znanost
Igor Kolenc, Martina Miklavčič Šumanski, Mirko Markič
- Menedžment tveganja v internih transportnih procesih30

Marjan Bilban
- Dvigovanje bremen kot velik javnozdravstveni problem zaposlenih, 1. del39

Navodila
- Navodila avtorjem prispevkov


53

Vse revije