1/2008

1/2008
Cena: 5,00 €
V središču

Intervju s Karlom Erjavcem,
ministrom za obrambo
Interview with Karl Erjavec, Minister for defence


3
Tema meseca

Mojca Zupan
Izvajanje pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Implementation of the Regulation on examination and checking of built-in systems of active fire protection

6

Romana Lah
Nadzor nad izvajanjem pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Control over the implementation of the Regulation on examination and checking of built-in systems of active fire protection

10

Aleksander Špec
Potrdila o brezhibnem delovanju ter poročila o opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Certificates on faultless function and reports on performed examination and checking of built-in systems of active fire protection

12
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Vloga specialista medicine dela pri ugotavljanju invalidnosti
The role of the specialist in occupational medicine in the process of the disability ascertainment

16
Marjan Bilban
Nasilje na delovnem mestu (mobing)
Violence (harassment) on the work place (mobbing)

23
Aktualno

Primož Gspan
Uredba o svetlobnem onesnaževanju in delo
Regulation on lighting pollution and working process

37

Janez Fabijan
Petdeset let Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije
Fifty years of Union of associations of safety engineers of Slovenia

42

Janez Fabijan
Dvajset let Društva varnostnih inženirjev Gorenjske
Twenty years of Association of safety engineers of Gorenjska

43

Janja Lekše
Prometna etika in odnosi med udeleženci v prometu
Traffic ethics and relationship between traffic participants

44
Zakonodaja
Ana Lozar
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

47

Vse revije