6/2007

6/2007
Cena: 5,00 €
V središču

Intervju z
mag. Dušanom Semoličem predsednikom ZSSS
Interview with Dušan Semolič, M.Sc., president of ZSSS (Association of Free Trade Unions)

3
Tema meseca

Ivan Božič
Bistvene novosti pravilnika o varnosti dvigal
Essential novelties of the regulation on safety of lifts

6

Milan Srna
Predlog nove uredbe o varnosti strojev
Draft proposal of the new regulation on safety of machinery

12

Ivan Božič
Standardi za načrtovanje funkcionalne varnosti strojev
Standards for designing functional safety of machinery

17
Razvoj in znanost
Katarina Bitenc,
Marjan Bilban
Onesnaževanje pitne vode s svincem in vpliv na zdravje otrok
Pollution of drinking water with lead and influence on the health of children

24
Lucija Perharič
Motnje hormonskega ravnovesja in kemične snovi v v predmetih splošne rabe
Distribunces of hormonal balance and chemical substances in objects of common use

33
Aktualno

Janja Lekše
Mladi vozniki
Yong drivers

38

Priznanji za dobro prakso
Good practice awards


40

Nagrajenci Fundacije Avgusta Kuharja
Avgust Kuhar's Foundation award winners

41
Zakonodaja
Ana Lozar
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

44

Vse revije