5/2007

5/2007
Cena: 5,00 €
V središču

Milan Srna
Intervju z Jukko Takalo, direktorjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
Interview with Jukka Takala, Director of the European Agency for Safety and Health at Work

3
Tema meseca

Mladen Markota
Ročno premeščanje bremen - še vedno izziv področja varnosti in zdravja pri delu
Manual handling of loads - still the challenge in the field of safety and health at work

7

Marjan bilban,
Janet Klara Djomba

Zdravstveni absentizem in bolezni gibal
Health absenteeism and locomotory system diseases

10

Danijela Bačar
Vključenost ergonomije v sistem varnosti in zdravja pri delu v tovarni Revoz
Inclusion of the ergonomics in the system of safety and health at work in Revoz

20
Saša Žebovec
Naredite si breme lažje
Lighten the load

27
Razvoj in znanost
Marjan Bilban, Igor Ivanetič
Predlog ergonomske izboljšave delovnega mesta izdelovalke zob
Proposition of ergonomic improvements in the workplace of the teeth maker

31
Aktualno

Metka Teržan,
Saša Žebovec

Predstavitev Četrte evropske raziskave o delovnih razmerah
Introduction of the Fourth European Working conditions Survey

35

Faza kampanje "Pobuda za varna in zdravju prijazna delovna mesta"
The Healthy Workplace initiative


39
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

38

Vse revije