1/2007

1/2007
Cena: 5,00 €
V središču

Marko Štrovs
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Obligatory additional pensional insurance


3
Tema meseca

Milan Srna
Poškodbe pri delu
Accidents at work

5

Mladen Markota
Prijavljanje poškodb pri delu na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo
Accidents at work report on Labour Inspectorate of the Republic of Slovenia

8

Tatjana Kofol Bric
Spremenjen obrazec za prijavo poškodbe pri delu
Accidents at work reporting form is changed

10
Aktualno

Boris Gačnik
Delo komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
Activities of The Commission for determination of causes for work contract cancellation

12

Sonja Robnik
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu:
(so)odgovornost delodajalcev
Sexual harassment in the workplace: employers' co-responsibility

14
Andraž Rangus
Delovni čas delavcev v EU
Working time ine EU

19
Razvoj in znanost
Marjan Bilban, Andreja Pšeničny
Izgorelost
Burn-out

22
Marjan Bilban
Kako razpoznati stres na delovnem mestu
How to identify stress in working environment

30
Ferdinand Deželak, Miro Čudina
Metode in postopki za zmanjšanje hrupa, III. del
Preventing excessive noise exposure, part III

36
Pravni nasveti

Nina Kos
Pogoji za upokojevanje v letu 2007
Conditions for pensioning in 2007

43
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

45

Vse revije