5/2006

5/2006
Cena: 5,00 €
Tema meseca

Intervju
Hans-Horst Konkolewsky
Interview
Hans-Horst Konkolewsky

3

Metka Teržan
Zdravstveno stanje mladih delavcev v Sloveniji
Health at work among young workers in the Republic of Slovenia

5

Boris Ružič
Varnost in zdravje pri delu mladih delavcev-stališča in ugotovitve IRSD
Safety and health at work among young workers - Labour Inspectorate of the Republic of Slovenia attitude

8

Milan Srna
Izvedba ocenjevanja tveganja pri delu mladih delavcev
Carrying out a risk assessment of young people at work

11

Anton Grebenšek
Prvi koraki v svet varnega in zdravega dela
First steps in the world of safe and healthy work

18

Saša Žebovec
Varnost mladih delavcev
Safety at work among young workers

21

Nova pobuda za izboljšanje delovnih mest
Healthy Workplace Initiative - A better workplace for all

26
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Utrujenost (zaspanost) mladih voznikov za volanom I.del
Sleepiness as a cause of traffic accidents in young drivers

28
Pravni nasveti
Nina Kos
Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Substitutive completion of quota and financial stimulation of the RS fund for stimulation of employment of disabled workers

34
   
Zakonodaja
Nina Kos
Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

36
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

36
Aktualno

Marjan Bilban, Miran Kalčič
Sklepi in ugotovitve VII.mednarodne konference Globalna varnost
Conclusions of the VII. International conference Global Safety

38

Etelka Korpič Horvat
Varstvo zaposlitve in dohodka
Employment and income security

42

Boris Ružič, Lidija Korat
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z azbestom ter inšpekcijski nadzor
Achievement of safety and health at work about asbestos and inspection supervision

46

Boris Žnidarič
Teoretična izhodišča sodobne varnostne paradigme
Theoretical starting points of contemporary security paradigm

53

Cveto Uršič, Andrejka Fatur-Videtič
Razvijanje zaposljivosti in zaposlitvenih možnosti invalidov
Development of employability and employment for disabled persons

57

Ferdinand Deželak, Mirko Čudina
Protihrupne sanacije-ali jih izvajamo pravilno? I.del
Preventing excessive noise exposure - are we doing it correctly?

60
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti

62

Navodila avtorjem za pripravo člankov
Instructions for authors of articles

64

Vse revije