4/2006

4/2006
Cena: 5,00 €
Tema meseca
Milan Srna
Direktiva EU, št. 1999/92, o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev zaradi eksplozivne atmosfere
Directive 1999/92 EC about the minimum requirements for improving Safety and Health protection of workers at risk from explosive atmospheres

3

Ivan Božič
Nevarnost elektrostatike v eksplozijsko ogroženih prostorih
Risk connected with static electricity in rooms with high explosion hazard


7

Boris Ružič, Albin Novšak
Protieksplozijska zaščita
Anti-explosive protection

12
Vili Granda
Protieksplozijska zaščita za prašno okolje
Anti-explosive protection for dusty environments

17
Matjaž Mravlja, Klemen Pogačar
Ukrepi in naloge policije, kjer obstaja nevarnost eksplozije
Duties an measures of police at sites with wxplosion hazards

21
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Aktivno in pasivno kajenje v delovnem okolju
Active and pasive smoking in the working environment

26
   
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

41
Aktualno
Andraž Rangus
strategija Evropske skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu do konca leta 2006
Strategy of European Union in the field of safety and health at work till the end of 2006

42
Program VII. mednarodne konference GLOBALNA VARNOST
7th International conference GLOBAL SAFETY - programm

45
Iz dela Zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Delovanje zbornice varnosti in zdravja pri delu v prvem polletju 2006
Activities of the chamber for safety and health at work in the first half of 2006

48
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti

50
Navodila avtorjem za pripravo člankov
52

Vse revije