3/2006

3/2006
Cena: 5,00 €
Tema meseca
Borut Brezovar
Četrta konferenca Inšpektorata RS za delo o alkoholu in drugih prepovedanih drogah na delovnem mestu
Fourth conference of the Inspectorate of Republic of Slovenia for work on alcohol and other forbidden drugs at the workplace

5

Jana Uran
Delovnopravni pogled inšpekcijskega nadzora v zvezi z alkoholom in drugimi drogami
Legal view of the inspection control of the alcohol and other drugs


6

Mojca Kržan
Farmakologij etanola in njegov vpliv na zmožnost za delo
Pharmacology of ethanol and its influence on the ability to work

16
Jasmina Rakita
Ugotovitve v zvezi z alkoholom in drugimi drogami na delovnem mestu v praksi
Practical findings connected with alcohol and other drugs at the workplaces

19
Peter Stefanoski
Socialni pogled na problematiko alkohola in drugih drog
Social view of the alcohol and other drug problems

21
Zdenka Čebašek Travnik
Alkohol in druge droge kot javnozdravstveni problem
Alcohol and other drugs as a public health problem
24
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Ekonomski vidik poškodb pri delu, II. del ( s poudarkom na gradbeništvu)
Economic point of view of injuries at work, part II (with the emphasis on construction activities)

26
Pravni nasveti
Nina Kos
Kvotni sistem zaposlovanja invalidov v Sloveniji
(vprašanja - odgovori)
Quota system of employment of invalids in Slovenia
(Questions - Answers)


38
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

40
Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

41
Aktualno

Boris Ružič
VPredstavitev evropske študije o delu zunanjih izvajalcev s področja varnosti in zdravja pri delu
Presentation of the european study on the work of external workers in the field of safety and health at work

45
Iz dela Zbornice za varnost in zdravje pri delu

Primož Gspan
Zaključki posveta - Portorož 2006
Conclusions from the conference - Portorož 2006

45
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
46
Navodila avtorjem za pripravo člankov
48

Vse revije