2/2006

2/2006
Cena: 5,00 €
Intervju

Miran Kalčič ,
univ.dipl.pravnik
direktorZVD d.d.

Miran Kalčič, B.Sc.

3
Tema meseca
Milan Srna
Novi pravilnik o varnosti strojev
New Regulation on Safety of Machines

7

Milan Srna
Novi pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
New regulation on safeguarding of workers against risks of exposure to noise at work


11

Ivan Božič
Izboljšanje varnosti obstoječih dvigal (liftov) v EU in Sloveniji
Improvement of safety of existing lifts in EU and in Slovenia

14
Mladen Markota
Nezgode pri delu v RS v letu 2005
Accidents at work in RS in 2005

19
Marjan bilban
Ekonomski vidik poškodb pri delu, I. del
Economic point of view of injuries at work, Part I

25
Razvoj in znanost
Alan Ninčevič
Ocena praktične rabe zakona o varnosti in zdravju pri delu
Evaluation of practical use of the law on safety and health at work

37
Pravni nasveti
Miran Kalčič
Kvotni sistem zaposlovanja invalidov
Employment of Persons with Disabilities

45
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

41
Aktualno

Leon Vedenik
Varovanje sluha policistov pri strelskih vajah
Safeguarding of hearing ability of police officers at shooting training

47
Iz dela zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Varnost in zdravje zaposlenih pri odkrivanju visoko patogene aviarne influence
Safety and health of the employees in detection of highly patogenous aviary influence

50
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
51
Navodila avtorjem za pripravo člankov
52

Vse revije