1/2006

1/2006
Cena: 5,00 €
Intervju

mag.Marko Miš,
univ.dipl.psiholog
direktorZVD d.d.

Mag.Marko Miš, B.Sc.,
Director of Inspectorate for Occupational Health and Safety

3
Tema meseca
Milan Srna
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
Regulation on safeguarding the workers against the risks of vibration exposure at work

10

Ferdinand Deželak
Problematika vibracij na delovnih mestih in v okolju
Vibrations at the workplace and in the environment


14

Marjan Bilban
Vibracijska bolezen po izpostavljenosti lokalnim in splošnim vibracijam
Vibration disease after exposure to local and global vibrations

21
Marjan Bilban
Vibracijska bolezen - diagnostika in preprečevanje
Vibration disease - diagnostics and prevention

30
Razvoj in znanost
Miran Markič
Možnosti za inovatijneši razvoj varnosti in zdravja pri delu
Possibilities of a more innovative development of safety and health at work

36
Aktualno
Miran Kalčič
Iz pravne prakse
From legal practice

41
Martina Ocepek
Izredna odpoved delodajalca
Exceptional employee notice


46
Zakonodaja
Novi pravni akti evropske unije
New legal acts of the European Union
49

Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

50
Iz dela zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Zbornica VZD pred novimi izzivi
VZD chamber and new challenges

68
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
71

Vse revije