6/2005

6/2005
Cena: 5,00 €
Intervju

mag.Boris Ružič ,
univ.dipl.inž.el.
direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu

Mag.Boris Ružič , B.Sc.,
Director of Inspectorate for Occupational Health and Safety

3
Tema meseca
Ivan Božič
Nevarnost električnega toka-varnostni ukrepi, predpisi, standardi
Danger of electricity - safety provisions, regulations, standards

9

Nevarnost električnega toka za človeka
Danger of electricity


15

Marjan Bilban
Poškodbe z električnim tokom
Injuries caused by electricity

22
Ukrepi prve pomoči pri poškodbah z električnim tokom
Provisions of first aid in case of injuries casued by electricity

27

Gorazd Jeromel
Varnostna razsvetljava
Safety lighting

35
Pravni nasveti
Martina Ocepek
Enostavni objekti in dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi temljišči
Simple buildings

46
Miran Kalčič
Vprašanja in odgovori
Questions-answers

48
Zakonodaja

Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

50
Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

50
Aktualno
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu
European week of occupational Health and Safety

51
Priznanja za dobro prakso
Good practice Aeards


51
Nagrade in priznanja Fundacije Avgusta Kuharja
Fundation August Kuhar Awards


53
Aleš Zupanc
Izbira in namestitev gasilnih aparatov
Selection and installation of fire extinguishers


57
Gaber Begeš
Posodobitev Novega pristopa
Modernization of New approach


60
Miran Pavlič
50 let DVI LJ
50 years of DVI LJ


63
Slavnostna akademija ov 50-letnici DVI LJ
Solemn at celebration 50th
anniversary of DVI LJ

65
Predstavitve

Lokatrade d.o.o.

67
Iz dela zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Pobuda in utemeljitev Svetu vlade RS za varnost in zdravje pri delu za začetek permanentnega usposabljanja strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu
Initiative and argumentation presented to the Government Council of RS for occupational health and safety for beginning of permanent training for safety officers

68
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
71

Vse revije