5/2005

5/2005
Cena: 5,00 €
Intervju

dr.Ferdinand Deželak,
univ.dipl.inž.
vodja Laboratorija za fizikalne meritve na ZVD d.d.

Dr.Ferdinand Deželak, B.Sc.,
Head of Laboratory for physical measurement

3
Tema meseca
Marjan Bilban
Hrup kot spremljevalec sodobnega življenja
Noise as a companion of a modern life

8

Marjan Bilban
Vplivi hrupa na človeka
Influence of noise on a human being


13

Marjan Bilban
Zdravstveno in tehnično varstvo delavcev, izpostavljenih hrupu
Health and technical protection of workers that are exposed to noise

23
Ferdinand Deželak
Škodljivosti impulznega hrupa
Harmful effects of impulse noise

28

Vera Praprotnik
Psihološke posledice hrupa
Psychological effects of noise

36
Aljoša Flander
Zmanjšajmo hrup na delovnih mestih
Let us reduce the noise on workplaces!

38
Ferdinand Deželak
Osebna varovalna oprema za varovanje hrupa
Personal protective equipment for hearing protection

42
Razvoj in znanost

Jože Šrekl
Statistična obdelava meritev hrupa
Statistical processing of noise measurements

45
L. Škibin, M.Bilban,
F. Deželak

Potrjevanje suma kronične senzorinevralne naglušnosti kot poklicne bolezni
Verifying of suspicion of chronic senzorineural partial deafness as a occupational disease
48
Pravni nasveti
Martina Ocepek
Inšpekcijski nadzor, drugi del
Inspection surveillance, Part two

57
Senka Š. Vrbica
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu
Cancelling of employment contract to a disabled worker

61
Zakonodaja

Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

62

Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

62
Predstavitve

Lokatrade d.o.o.

64

Komfort B. Štefančič

65
Iz dela zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Petdeset let Društva varnostnih inženirjev
Fiftieth anniversary of the Association of safety engineers

67
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
68

Vse revije