4/2005

4/2005
Cena: 5,00 €
Intervju

mag.Janez Strajnar
vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu v generalni policijski upravi

Janez Strajnar, M.Sc.,
Head of sector for safety and health at work at the general police administration

3
Tema meseca
Leon Vedenik
Vpeljava standarda OHSAS 18001 v integracijo sistemov vodenja managementa policije
Introduction of standard OHSAS 18001 into the integration of police management system

8

Andrej Ošlak, Matjaž Mravlja
Program treninga varne vožnje osebnih vozil, večja varnost policistov voznikov pri udeležbi v cestnem prometu
Programme of safe driving training of personal vehicles, improved safety of policemen-drivers during the participation in road traffic


14

Tadej Fischinger
Varno delo s policijskim motornim kolesom
Working safely with a police motorcycle

21
Matjaž Mravlja, Igor Petelinc
Usposabljanje policistov za varno delo na železniškem območju
Training of policemen for safety at work in the range of railway traffic

24

Tadej Fischinger
Usposabljanje policistov za uporabo izolirnega dihalnega aparata
Training of policemen for the use of isolative respiratory apparatus

29
Razvoj in znanost

Marjan Bilban
Ocenjevanje delazmožnosti pri odvisnosti od alkohola in drog
Assessment of workability in connection with alcohol and drug dependence

33
Pravni nasveti
Martina Ocepek
Inšpekcijski nadzor, prvi del
Inspection surveillance, Part one

48
Senka Š. Vrbica
Kako ukrepati, če upravni organ ne izda odločbe?
Taking action in the case when administrative body has not issued a written order

51
Vprašanja - odgovori
Questions and Answers

Nataša Belopavlovič
Razporeditev delovnega časa za delovnega invalida III.kategorije
Scheduling of the working time for a 3rd category disability worker

51
Zakonodaja

Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

53

Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

53
Aktualno

Imenovan nov predsednik sveta za varnost in zdravje pri delu

54

Primož Gspan, Boris Ružič
Ali so standardi za toplotno okolje in razsvetljavo pri delu obvezni?
Is it obligatory to use (apply) thermal environment and lighting standards?

56

Luj Šprohar
Samostojnost in neodvisnost invalidov
Independence and self-dependance of disability workers

59
Predstavitve

Lokatrade d.o.o.

61
Iz dela zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Ali napovedana reorganizacija gospodarske zbornice Slovenije prinaša učinkovitejše spremembe tudi za zbornico varnosti in zdravja pri delu?
Does the announced reorganisation of the Chamber of economy of the Republic of Slovenia bringefficent changes also for the Chamber for safety and health at work?

62
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
64

Vse revije