3/2005

3/2005
Cena: 5,00 €
Intervju

mag.Mladen Markota
vodja službe za nadzor zdravja pri delu na inšpektoratu RS za delo

mag.Mladen Markota,
Head of service for occupational helath surveillance in Labour Inspectorate

3
Tema meseca
Stanislav Pušnik
Metoda Dodič Fokfak
Marjan Bilban
Gabrijela Dšuban

Smernice razvoja medicine dela, prometa in športa (MDPŠ)
Guidelines of development of occupational medicine, traffic and sport

7

Marjan Bilban
Poklicne bolezni
Occupational diseases?


11

Andrejka Fatur Videtič
Sabina Dietner

Indeks delovne zmožnosti
Index of work capability

25
Alfred B. Kobal
Pismo mojima ministroma
A letter to my ministers

30

Marjan Bilban
Etični kodeks strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu
Ethical code of experts in the field of safety and health at work

31
Razvoj in znanost

Rajko Črnivec
Vrednotenje in primerjava testov relativne telesne teže in indeksa telesne mase pri oceni telesne hranjenosti
Evaluation and comparison of tests of relative physical (bodily) weight and index of physical (bodily) mass in assessment of body feeding

41
Pravni nasveti
Martina Ocepek
Martina Šetinc-Tekavc

Vprašanja - odgovori
Questions and Answers

46
Senka Vrbica
Varstvo okolja - Aarhuška konvencija
Environmental protection - Aarhus Convention

48
Zakonodaja

Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

49

Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

49
Aktualno

Luj Šrohar
Psihosocialna rehabilitacija
Psychosocial rehabilitation

50

Primož Gspan
Varnostna razdalja
Safety distance and braking path

52
Predstavitve

Center za medicino dela na ZVD d.d.
Centre for Occupational medicine in the ZVD d.d.

55

Lokatrade d.o.o.
Zaščitne rokavice Unisafe
Lokatrade d.o.o.
Protective gloves Unisafe

56
Iz dela zbornice za varnost in zdravje pri delu

Na rob posvetu za strokovne delavce in pooblaščene zdravnike
Regarding the conference for experts in the field of safety and health at work and authorised medical doctors

57
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
59

Vse revije