2/2005

2/2005
Cena: 5,00 €
Intervju
Walter Istenič,univ.dipl.inž
podsekretar na ministrstvu za gospodarstvo

Walter Istenič, B.Sc.
Undersecretary in the Ministry for economics
3
Tema meseca
Jožef Horvat
Za osebno varovalno opremo veljajo zahteve kot v EU?
Are the requirements for the personal protective equipment the same as in EU?

9
Boris Ružič, Darja Zadnikar
Nadzor osebne varovalne opreme pri delodajalcu
Surveillance of the personal protective equipment at the employer

14
Marjetka Vakselj
Nadzor osebne varovalne opreme na trgu
Market surveillance of the personal protective equipment

18
OSEBNA VAROVALNA OPREMA
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Tom Zickero
- Varovanje pred elektromagnetnimi polji
-Protection against the electromagnetic fields

25
Urban Zdešar
- pri delu z viri oziroma v poljih ionizirajočega sevanja
-Working with the sources and in the fields of ionization radiation respectively

25
Maja Metelko
- varovanje dihal
-Protection of the respiratory system

31
Aleš Sodnik
- v gradbeništvu
-In construction science and development

33
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Vozniška zmožnost v starejših letih
Driving capability in senior years

35
Pravni nasveti
Nataša Belopavlovič
Iz pravne prakse
From the legal practice

52
Senka Vrbica
Kako pa kaj krajši delovni čas v praksi?
What about shorter working time in practice?


53
Zakonodaja
Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

54
Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista Republike Slovenije
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

55
Aktualno
Dušan Hočevar
Raziskava varnosti in zdravja pri delu v javnem sektorju
Research in the field of safety and health at work in public sector

56
Vladimira Lebar
Svetovalec za kemikalije Advisor for chemicals

62
Predstavitve

Dušan Rožencvet
Varnost pri vzdrževanju objektov - vzdrževalna dela na strehah
Safety at maintenance of buildings - maintenance works on roofs


64

Lokatrade d.o.o.
Evakuacijska maska EVAC+
Lokatrade d.o.o.
Evacuation mask EVAC+

66
Iz dela Zbornice varnosti in zdravja pri delu
Srečanje predstavnikov zbornice in ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Meeting of the chamber representatives and representatives from the Ministry of labour, family and social affairs

67
Zanimivosti
Agencija POTI
Agency POTI

68
IN MEMORIAM
Prof.dr.Janko Sušnik, dr.med
34

Vse revije