1/2005

1/2005
Cena: 5,00 €
Petdeset let izhajanja revije Delo in varnost
Fifty years of the magazine Delo in varnost

2
 
Intervju
Mirko Vošner, dipl.var.inž.
predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu
Mirko Vošner, B.Sc.
President of the Chamber for safety and health at work

5
Tema meseca
Metka Teržan
Ročno premeščanje bremen
Manual handling of loads

10

Kaj lahko sami storite za svojo hrbtenico?
What can you do for your spine by yourself?


13

Saša Žebovec
Računalniški program za izračun obremenitve zdravih delavcev
Computer programme for calculation of load for healthy workers

15

Mladen Markota
Ročno premeščanje bremen.Izkušnje Slovenije in nekaterih držav EU
Manual handling of loads; Experience of the Republic of Slovenia and of the European Union

19
Razvoj in znanost

Andrej Iršič
Toplotni stres
Thermal stress

21
Pravni nasveti
Damjan Mozetič
Iz pravne prakse
From the legal practice

26
Senka Vrbica
Varstvo osebnih podatkov po novem zakonu
Protection of the personal data as stipulated by the new law

27

Vprašanja - Odgovori
Questions and Answers

28
Aktualno

Matjaž Mravlja
Poškodbe z ročnim strelnim orožjem in varnostna pravila
Accidents while handling personal firearms and safety rules

30

Primož Gspan
Še o vsebini besede Tveganje
On contents of the word Risk

34

Primož Gspan
SIST EN 12464-1:2004,
Zahteve za razsvetljavo pri delu v prostorih
SIST EN 12464-1:2004, The requirements for the lighting at working in the premises

38
Zakonodaja

Novi pravni akti Evropske unije
New legal acts of the European Union

44

Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

44
Zanimivosti
Agencija poti
Agency Poti
46
Saša Žebovec
TOPIC center novih držav članic (TCNMS)
TOPIC centre of new members of the EU (TCNMS)
 

Vse revije