6/2004

6/2004
Cena: 5,00 €
Intervju
Dr. Maja Metelko
vodja kakovosti na ZVD d.d.
Dr. Maja Metelko, B.Sc.Chem
Head of Quality Assurance Department in ZVD d.d.

3
Tema meseca
Franko Radošič
Prah v delovnem okolju
Dust in the working environment
9

Alenka Stermenszky
Umetna mineralna vlakna
Artifical mineral fibres

14

Ana Mladenovič
Mineraloške karakteristike mineralnih prahov
Mineralogical characteristics of the mineral dusts

18

Marjan Bilban
Prah v delovnem okolju in vplivi na človeka
Dust in the working environment and its influence on the human being

22
Razvoj in znanost

Marjan Bilban
Poklicna astma
Occupational asthma

32
Pravni nasveti
Vprašanja - odgovori
Questions and Answers

37

Senka Vrbica
Delo upokojencev
Pension recipient work

40
Aktualno

Etbin Tratnik
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu
European week for safety and health at work

42

Predstavitve
Presentation

GPG, gradbeno podjetje Grosuplje
ODER d.o.o.
GRADIS
Gradbeno podjetje Gradnje
Ptuj d.d.

47

Aleš Sodnik
Nagrade in priznanja FAK
FAK awards and recognitions

53
Novosti na trgu
Čisti zrak v delovnem okolju, razkošje ali nuja?

56
Zanimivosti

Agencija POTI
Agency POTI

59

Potrdilo ZVD o priglasitvi
Družba ETI d.d. Izlake
ETI d.d. Izlake

60

Vse revije