5/2004

5/2004
Cena: 5,00 €
Intervju
Stanko Ožbot
vodja službe varstva pri delu v PRIMORJU d.d.
Stanko Ožbot
Head of Occupational Safety Service at PRIMORJE d.d.

3
Tema meseca
Jože Nose
Nezgode pri delu na gradbiščih
Accidents at work on construction sites
7

Ondina Jordan Markočič
Prijavljene poškodbe pri delu v gradbeništvu za zdravstveno regijo Ljubljana
Reported accidents at work in construction sector in the Ljubljana health region

9

Miroslav Pregl
Gradbeni predpisi in vgrajevanje varnosti
Regulations on construction and integrating of safety (safety-building-in)

15

Petra Vrečko
Azbest v gradbeništvu
Asbestos in construction

18

Aleš Sodnik
Varno delo na odrih in lestvah
Safe work on scaffolding and ladders

27

Stanko Ožbot
Črnokalska zgodba uspešna tudi z vidika varnosti pri delu
"Črni Kal" - the story of success also from the occupational safety point of view

31

Bojan Srovin
Varnost pri delu na strehah
Safety at work on roofs

Razvoj in znanost

Marko Miš
Vprašalnik SOLVE mednarodne organizacije za delo in poskus aplikacije v Sloveniji
Questionnarie SOLVE of International Labour Organisation and test of the Application in Slovenia

35
Pravni nasveti

Damjan Mozetič
Odpoved s ponudbo nove zaposlitve
Termination of employment contract with an offer for a new employment

45
Vprašanja - odgovori

47

Senka Vrbica
Izredna odpoved delovnega razmerja zaradi hude kršitve delavca
Extraordinary termination of employment relationship due to major violation on the side of the worker

48
Predstavitve
Primorje d.d.
52

Ivan Zajc
Uporaba DOKA opažne tehnologije pri gradnji viadukta Črni Kal
The use of DOKA panelling technology in the construction of the "Črni Kal" viaduct

53
Aktualno

Milan Srna
Novi pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
New regulation on safety and health in the use work equipment

55
Iz dela Zbornice varnosti in zdravja pri delu

Posvet strokovnih delavcev in pooblaščenih zdravnikov
Conference of safety officers and authorised occupational physicians

57
Zanimivosti

Gabrijela Dšuban
Invalidska komisija II. stopnje
Disability commission (second level)

58

Vojeslav Adamič
Družba ETI d.d. Izlake
ETI d.d. Izlake

58


Bauma Minning 2004
Bauma Minning 2004


59

Vse revije