4/2004

4/2004
Cena: 5,00 €
Intervju
g. Hans-Horst Konkolewsky direktor Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa

3
Tema meseca
Milan Srna
Direktiva 2004/40/EC o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri izpostavljenosti delavcev fizikalnim dejavnikom (elektromagnetna polja)

8
Ivan Božič
Mejne vrednosti pri izpostavljenosti neionizirajočim elektromagnetnim sevanjem (NEMS)

12
Tom Zickero
Izdelava strokovnih ocen in izvedba meritev VF EMS

17
Marjan Grman
Elektromagnetna polja in sevanja nizkofrekvenčnih elektromagnetnih virov

24
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Ključne aktivnosti vodstva za uspešno motiviranje delavcev, 3.del

33
Aktualno
Primož Gspan
Toplotno udobje pri delu v vročem poletju

43
Marjan Ivanc
Kam z izrabljenimi avtomobilskimi pnevmatikami

45
Pravni nasveti
Damjan Mozetič
Položaj delodajalca in delavca po novem zakonu o delovnih razmerjih

50
Senka Vrbica
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

52
Vprašanja - odgovori

53
Zakonodaja
Novi pravni akti Evropske skupnosti

54
Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista Republike Slovenije

55
Zanimivosti
Jože Miklavc
Nevarnost v treh slikah
56

Vse revije