3/2004

3/2004
Cena: 5,00 €
Intervju
dr.Saša Prešern, univ.dipl.inž.
državni podsekretar na ministrstvu za gospodarstvo

3
Tema meseca
Ivan Božič
Usklajevanje predpisov na področju dvigal (liftov) z zahtevami EU

8
Ivan Božič, Mladen Dominik
Ocenjevanje tveganja za dvigala

15
Erik Nešič
Nosilna sredstva za dvigala

23
Vera Praprotnik, Ivan Božič
Ujetje v dvigalo - klicni center

30
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Motivacija, 2.del

33
Aktualno
Maja Metelko
Dosežki ZVD Zavoda za varstvo pri delu na področju kakovosti

38
Saša Žebovec
Druga konferenca Inšpektorata RS za delo

42
Mitja Kožuh
Zaključki portoroškega posveta o varnosti in zdravju pri delu


44
Pravni nasveti
Damjan Mozetič
Iz pravne prakse

46
Vprašanja - odgovori

47
Senka Vrbica
Elektronsko poslovanje in elektronski podpis

48
Zakonodaja
Novi pravni akti Evropske unije

49
Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista Republike Slovenije

50
Iz dela Zbornice varnosti in zdravja pri delu
Mirko Vošner
Delovno srečanje s predstavniki avstrijske zbornice arhitektov in inženirjev

51
Zanimivosti
Podelitev svečane listine SPV

52

Vse revije