2/2004

2/2004
Cena: 5,00 €
Intervju
Borut Brezovar, univ.dipl.prav.

3
Tema meseca
Milan Srna
Ocenjevanje - obvladovanje tveganj pri vzdrževanju

9
Primož Gspan
Nekaj izkušenj in napotkov k reviziji ocen tveganja

14
Vladimira Lebar
Metodološki pristop k reviziji izjave o varnosti in ocene tveganja

17
Matjaž Mravlja
Inštruktor straljanja - skrite nevarnosti

19
Milan Srna
Revizija izjave o varnosti in ocene tveganja

23
Razvoj in znanost
Andrej Iršič
Toplotno udobje

28
Marjan Bilban
Motivacija I

35
Aktualno
Renata Slabe-Erker
Sol - varne ceste in okoljska škoda

41
Saša Žebovec
Obisk direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
43
Pravni nasveti
Damjan Mozetič
Iz pravne prakse

45
Vprašanja - odgovori

45
Senka Vrbica
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

46
Zakonodaja
Novi pravni akti Evropske unije

48
Vojeslav Adamič
Iz Uradnega lista Republike Slovenije

48
Iz dela Zbornice varnosti in zdravja pri delu
Mirko Vošner
Odslej zbornici mesto v reviji Delo in varnost

50
Novosti na trgu
Florijan Rojnik
Premeščanje bremen

51
Zanimivosti
Nove knjige

53
Jože Miklavc
Nevarnost v treh slikah

55
Florijan Rojnik
Uspešni preventivni ukrepi v frizerstvu

56
Florijan Rojnik
Cement z zmanjšano vsebnostjo kroma
56

Vse revije