4/2021

Vloga delodajalcev pri promociji cepljenja proti COVID-19

Več

Cena: 13,90 €

3/2021

Vse, kar morate vedeti o testu prileganja (ang. Fit test) osebne varovalne opreme za zaščito dihal

Več

Cena: 13,90 €

2/2021

Obremenitve mišično-skeletnega sistema reševalcev, zaposlenih v nujni medicinski pomoči
Ogroženost zaradi potresov in ukrepi za ravnanje
Napolnimo si rezerve za pozno odraslost
Poškodbe oči s poudarkom na IR in NIR sevanju 2. del

Več

Cena: 13,90 €

1/2021

Izvajanje hitrih antigenskih testov v delovnih organizacijah v času epidemije covid-19.

Več

Cena: 13,90 €

6/2020

Sodobna rehabilitacija in diagnostika.

Več

Cena: 13,90 €

5/2020

Nadzor sistemov aktivne požarne zaščite

Več

Cena: 13,90 €

4/2020

Novi izzivi varnosti pri delu

Več

Cena: 13,90 €

3/2020

Po koroni; S celovitim pristopom do bolj zdravih zaposlenih; Je z razglasitvijo konca epidemije tudi konec
zaščitnih ukrepov pred okužbo?; Vloga izvajalcev medicine dela in strokovnih odelavcev za varstvo pri delu v času epidemije COVID-19

Več

Cena: 13,90 €

2/2020

Več

Cena: 13,90 €

1/2020

Delo na višini; Varnost žičniških naprav; Statistika izrednih dogodkov; Z delom povezan rak

Več

Cena: 13,90 €

6/2019

Stres na delovnem mestu in želodčne težave; Razporejanje delovnega časa delavcev; Varnost dvigal; Prepoznavanje zlorabe alkohola

Več

Cena: 13,90 €

5/2019

Psihične obremenitve pilotov; Medicina dela in varstvo pri delu v Belgiji; Reševalni pas; Poznavanje procesov staranja

Več

Cena: 13,90 €

4/2019

Ogljikov monoksid – Nevarnost in zaščita na delovnem mestu; Nevrotoksične kemikalije; Sladkorna bolezen in delazmožnost; Nanomateriali

Več

Cena: 13,90 €

3/2019

Stroški bolezni in nezgod, povezanih z delom; Varstvo delavcev pred hrupom; Evakuacija z osebnimi dvigali; Promocija zdravja

Več

Cena: 13,90 €

2/2019

Staranje delovne sile – Izziv za vanost in zdravje pri delu; Nadzor zaposlenih; Rezultati meritev radona; Dileme pri organizaciji vaje evakuacije

Več

Cena: 13,90 €

1/2019

Varnost pri delu v gozdu; Požar v sobi pobega; Ženske in varstvo pri delu; Prihodnost dela in poklicev

Več

Cena: 13,90 €

6/2018

Primerne temperature za delo v zaprtih prostorih in na prostem; Spremembe v delovnem okolju in zdravje delavcev: Prekarno delo; Čustveno delo

Več

Cena: 13,90 €

5/2018

Izognimo se strupenim snovem; ISO 45001; Varnost pri uporabi električnega orodja; Nevaren nered

Več

Cena: 13,90 €

4/2018

Nevarne kemične snovi pri delu, Nova uredba o hrupu, Varnost pri delu in višja sila, Digitalizacija v gradbeništvu

Več

Cena: 13,90 €

3/2018

Varnost in zdravje pri delu kot management projektov; Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DPO; Debelost kot javnozdravstveni problem

Več

Cena: 13,90 €

2/2018

Protihrupni ukrepi ob naših cestah; Varnost in zdravje pri delu v tujini; Inšpekcije v letu 2018; Epilepsija in delazmožnost

Več

Cena: 13,90 €

1/2018

Prezračevanje v pisarnah in storilnost; Rakotvorne snovi; Pametna osebna varovalna oprema; Izredni dogodki: Statistika

Več

Cena: 13,90 €

6/2017

Izvajanje meritev v primeru jedrske nesreče; Radon: Nevarnejši, kot je veljalo doslej

Več

Cena: 13,90 €

5/2017

Sindrom bolnih stavb; Miokardni infarkt; Kdaj lahko delavec odkloni opravljanje dela?

Več

Cena: 13,90 €

4/2017

Inšpekcijski nadzori; Zdravje gasilcev; Izzivi zaposlovanja oseb s psihozo; Mejne vrednosti kancerogenov

Več

Cena: 13,90 €

3/2017

Zmaga za slovenske vrhunske športnike – Odslej za njihovo zdravje skrbijo Olimpijski referenčni športnomedicinski centri

Več

2/2017

Delo od doma in varnost pri delu

Več

Cena: 13,90 €

1/2017

Poklicni rak

Več

Cena: 13,90 €

6/2016

Varno delo z motorno žago

Več

Cena: 13,90 €

5/2016

Alkoholizem v delovnem okolju

Več

Cena: 13,90 €

4/2016

Več

Cena: 13,90 €

3/2016

Tekoče stopnice, trakovi in dvigala; Požarna varnost na gradbiščih; Toplotne razmere pri delu

Več

Cena: 13,90 €

2/2016

Strelno orožje; Terorizem

Več

Cena: 13,90 €

1/2016

MOTIVACIJA in njen vpliv na delo, produktivnost in zadovoljstvo

Več

Cena: 13,90 €

6/2015

Več

Cena: 13,90 €

5/2015

Več

Cena: 13,90 €

4/2015

Več

Cena: 13,90 €

3/2015

Osrednja tema: Azbest

Več

Cena: 13,90 €

2/2015

Osrednje teme: Svetloba in barve

Več

Cena: 13,90 €

1/2015

Osrednje teme: Stres na delovnem mestu

Več

Cena: 13,90 €

6/2014

Osrednja tema: Alkohol na delovnem mestu

Več

Cena: 13,90 €

5/2014

Osrednja tema: Požarna varnost

Več

Cena: 13,90 €

4/2014

Osrednja tema: Onesnaževanje – Kako omejiti njegov vpliv na življenje in delo

Več

Cena: 13,90 €

3/2014

Iz vsebine: Nanodelci, Funkcijska varnost strojev, Obvladovanje tveganja zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju, XII. konferenca inšpektorata RS za delo – Kršitve temeljnih pravic delavcev, Uporaba varnostnega pasu in prometna varnost

Več

Cena: 13,90 €

2/2014

Iz vsebine: Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacije, Vpliv škodljivih dejavnikov na delovnem mestu na doječe matere in njihovega novorojenčka, 28. april, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Več

Cena: 13,90 €

1/2014

Iz vsebine: Vpliv vibracij na zdravje in delazmožnost; Problematika vibracij rok na delovnih mestih sekačev; Vloga informacijskih tehnologij pri doživljanju poklicnega stresa

Več

Cena: 13,77 €

6/2013

Iz vsebine: E-usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu; Sodelovanje med zaposlenimi in delodajalcem; Ustanovitev Evropskega društva varnostnih inženirjev; ZVD imenovan v akreditiran center mednarodnega združenja za medicino športa

Več

Cena: 13,77 €

5/2013

Iz vsebine: Športne poškodbe med mitom in resnico; Stres na delovnem mestu najpogostejši zaradi nezanesljivosti zaposlitve; Ocenjevanje delazmožnosti v poklicni rehabilitaciji

Več

Cena: 13,77 €

4/2013

Iz vsebine: Kakovost v medicini dela;Osebna varovalna oprema na gradbiščih; Preprečevanje nezgod v gradbeništvu; Nanodelci

Več

Cena: 13,77 €

3/2013

Iz vsebine: Intervju: Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti; Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela; Aktivna požarna zaščita; Avtomatski zunanji defibrilator na delovnem mestu

Več

Cena: 13,77 €

2/2013

Iz vsebine: Novosti Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1); Stres na delovnem mestu; Stres pri reševalcih; Skica za stres in stresne motnje med nesrečami

Več

Cena: 13,77 €

1/2013

Iz vsebine: Preventivno zdravstveno varstvo otrok športnikov v Sloveniji; Preizkušanje čelad za kolesarje; Pogoji za pridobitev starostne pokojnine v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2; Nočno delo in vpliv na zdravje

Več

Cena: 13,77 €

6/2012

Iz vsebine: Varnost v laboratoriju, Piktogrami o nevarnih kemičnih snoveh, Kako ravnamo z nevarnimi kemikalijami, Reševanje obremenjenosti gibal z ergonomijo

Več

Cena: 13,77 €

5/2012

Iz vsebine: Intervju – Franc Rančigaj, glavni inšpektor za delo, Zdravo delo – Nosečnost in delazmožnost, Zdrava prehrana pri delu, Iz prakse v prakso – Ergonomija dela: vsak ukrep šteje

Več

Cena: 13,77 €

4/2012

Iz vsebine: Osrednja tema – Hrup in graditev objektov, Slovenija naj bi se z novo uredbo o odpadkih bolj približala družbi recikliranja, Težave pri pridobivanju soglasij in dovoljenj s področja varstva okolja

Več

Cena: 13,77 €

3/2012

Iz vsebine: Intervju – Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve; Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi – ukrepi delodajalca; Mamila in psihoaktivne snovi v luči projekta DRUID; Nadzor alkohola v družbi Paloma.

Več

Cena: 13,77 €

2/2012

Iz vsebine: Kaj je varnost in zdravje pri delu; OSHA: Promocija zdravja na delovnem mestu; Rekreacija na delovnem mestu; Promocija zdravja na delovnem mestu v Palomi in Mercatorju; Zdravstveno tveganje pomorščakov

Več

Cena: 13,77 €

1/2012

Iz vsebine: Intervju: Nataša Trček, glavna inšpektorica za delo; Pomen in izvajanje usposabljanja na področju varstva pred požarom; Nevarnosti pri gašenju požarov na objektih s PV-napravami; Primerjava gibalnih sposobnosti med različnimi starostnimi kategorijami poklicnih gasilcev v RS; Ogljikov monoksid

Več

Cena: 13,77 €

6/2011

Iz vsebine: Pregled posebnosti pravne ureditve delovnega časa nekaterih kategorij delavcev; Organizacija, prednosti in slabosti nudenja prehrane na delovnem mestu; Zagotavljanje kakovosti pri določanju koncentracij nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu

Več

Cena: 13,77 €

5/2011

Iz vsebine: Merilne tehnike v infrardeči termografiji; Dokumentacija in 25.člen ZVZD-1; Krepitev duševnega zdravja delavcev; Obvladovanje bolniškega dopusta v Uniorju; Prezentizem na delovnem mestu; Funkcionalna diagnostika in preventivna vadba za ramenski sklep

Več

Cena: 13,77 €

4/2011

Iz vsebine: Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Opitost v prometu – novosti v zakonodaji, Ključne dejavnosti Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu leta 2010, Strokovna ekskurzija DVI Ljubljana, Melanom – kožni rak

Več

Cena: 13,77 €

3/2011

Iz vsebine: Fukušima 2011, 2. mednarodno kongres medicinskih izvedencev, Obisk predstavnikov 18. BJRKBO Slovenske vojske na ZVD, Nevarnost električnega udara pri vzdrževanju električnih in hibridnih vozil

Več

Cena: 13,77 €

2/2011

Iz vsebine: Odražanje okoljske zakonodaje v gospodarski družbi, Uporaba izokinetičnih meritev mišične jakosti pri načrtovanju rehabilitacije in športne vadbe, Sindrom karpalnega kanala

Več

Cena: 13,77 €

1/2011

Iz vsebine: Delavec kot osebnost; Škodljivi učinki hrupa na zdravje; Uporaba sodobnih merilnih sistemov v funkcionalni diagnostiki

Več

Cena: 13,77 €

6/2010

Iz vsebine: Pomen zagotavljanja zdrave prehrane za zaposlene; Prepoznavanje stresa v poklicni gasilski enoti; Model preverjanja gibalnih sposobnosti poklicnih gasilcev v RS

Več

5/2010

Iz vsebine: 50 let ZVD (predstavitev Centra za fizikalne meritve); Obvladovanje znanja na področju varnosti in zdravja pri delu; Permanentno izobraževanje, potreba ali nujnost?; Padci delavcev z višine in njihove posledice ter stroški zdravljenja in rehabilitacije

Več

Cena: 13,77 €

4/2010

Iz vsebine: – 50 let ZVD – Vpliv delovnega časa na počutje in razpoložljivost – Novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu

Več

Cena: 13,77 €

3/2010

Iz vsebine: – 50 let ZVD – Intervju: Anja Kopač Mrak – Vpliv gospodarske krize na varnost

Več

Cena: 13,77 €

2/2010

Iz vsebine: – 50 let ZVD d. d. – Delovna razmerja z vidika prožne varnosti – Promocija zdravja v delovnem okolju

Več

Cena: 13,77 €

1/2010

Več

Cena: 5,00 €

6/2009

Več

Cena: 5,00 €

4/2009

Več

Cena: 5,00 €

3/2009

Več

Cena: 5,00 €

2/2009

Več

Cena: 5,00 €

1/2009

Več

Cena: 5,00 €

6/2008

Več

Cena: 5,00 €

5/2008

Več

Cena: 5,00 €

4/2008

Več

Cena: 5,00 €

3/2008

Več

Cena: 5,00 €

2/2008

Več

Cena: 5,00 €

1/2008

Več

Cena: 5,00 €

6/2007

Več

Cena: 5,00 €

5/2007

Več

Cena: 5,00 €

4/2007

Več

Cena: 5,00 €

3/2007

Več

Cena: 5,00 €

2/2007

Več

Cena: 5,00 €

1/2007

Več

Cena: 5,00 €

6/2006

Več

Cena: 5,00 €

5/2006

Več

Cena: 5,00 €

4/2006

Več

Cena: 5,00 €

3/2006

Več

Cena: 5,00 €

2/2006

Več

Cena: 5,00 €

1/2006

Več

Cena: 5,00 €

6/2005

Več

Cena: 5,00 €

5/2005

Več

Cena: 5,00 €

4/2005

Več

Cena: 5,00 €

3/2005

Več

Cena: 5,00 €

2/2005

Več

Cena: 5,00 €

1/2005

Več

Cena: 5,00 €

6/2004

Več

Cena: 5,00 €

5/2004

Več

Cena: 5,00 €

4/2004

Več

Cena: 5,00 €

3/2004

Več

Cena: 5,00 €

2/2004

Več

Cena: 5,00 €

1/2004

Več

Cena: 5,00 €