mag. Zdešar Urban, univ. dipl. inž. fiz.
Vodja Laboratorija za dozimetrijo

Telefon: 01 585 51 29
Mobilni telefon: 041 336 783

dr. Giacomelli Marko, univ.dipl.fiz.
strokovni svetnik

Mobilni telefon: 040 271 145

mag. Drolc Boštjan, univ.dipl.inž.fiz.
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 93
Mobilni telefon: 040 751 647

Lajevec Uroš
tehnik

Telefon: 01 585 51 86
Mobilni telefon: 051 357 007

Ivanc Aleš
tehnik

Telefon: 01 585 51 30

Konda Dušan, inž.mehatronike
vodilni tehnik za dozimetrijo

Telefon: 01 585 51 30
Mobilni telefon: 041 788 382

Božič Bernardka
tajnica

Telefon: 01 585 51 73