Meritev hrupa v delovnem okolju

Domov > Lokacija in kontakt > Meritve hrupa in gradbena akustika > Meritev hrupa v delovnem okolju

Osenar Gregor, dipl.var.inž.
vodja organizacijske enote

Telefon: 01 585 51 34
Mobilni telefon: 041 732 603

dr. Podkrajšek Boštjan, univ. dipl. kem.
Vodja Laboratorija za ekologijo in toksikologijo

Telefon: 01 585 51 24
Mobilni telefon: 031 395 538

Avbelj Fanči, mag.mendž.vseživlj.izobr., dipl.var.inž
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 21
Mobilni telefon: 041 658 953

Rupnik Klara, mag. jed. teh.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 59

Zule Rok, dipl.inž.fiz.
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 55

Korošec Tina, mag.inž.teh.var.
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 16
Mobilni telefon: 051 636 966