Pomembnejši kontakti

Domov > Lokacija in kontakt > Pomembnejši kontakti

dr. Metelko Maja, univ. dipl. inž. kem.
Vodja kakovosti; Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Telefon: 01 585 51 05
Mobilni telefon: 041 332 242

prim. prof. dr. Bilban Marjan, dr. med. spec. MDPŠ
Predstojnik Centra za medicino dela in Centra za medicino športa

Telefon: 01 585 51 06
Mobilni telefon: 041 783 006

mag. Božič Ivan, univ. dipl. inž. el.
Predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge

Telefon: 01 585 51 14
Mobilni telefon: 041 668 463

dr. Omahen Gregor, univ. dipl. inž. fiz.
Predstojnik Centra za fizikalne meritve

Telefon: 01 585 51 04
Mobilni telefon: 041 336 784

mag. Abrahamsberg Kristina
Vodja Službe za kadrovske, organizacijske in splošne zadeve

Telefon: 01 585 51 87
Mobilni telefon: 031 306 702

Kogovšek Zvonka
Vodja Finančno računovodske službe

Telefon: 01 585 51 03
Mobilni telefon: 031 314 483

Okorn Simona
Vodja Finančno računovodske službe

Telefon: 01 585 51 03
Mobilni telefon: 051 369 352