Ekologija in toksikologija

Domov > Lokacija in kontakt > Ekologija in toksikologija

dr. Podkrajšek Boštjan, univ. dipl. kem.
Vodja Laboratorija za ekologijo in toksikologijo

Telefon: 01 585 51 24
Mobilni telefon: 031 395 538

Lajevec Uroš
tehnik

Telefon: 01 585 51 86
Mobilni telefon: 051 357 007

Levstek Majda
tehnik

Telefon: 01 585 51 46

Radošič Franko, univ.dipl.inž.kem.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 65
Mobilni telefon: 041 743 425

Stritar Marija, univ.dipl.inž.kem.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 72
Mobilni telefon: 041 692 207

Strnad Primož, dipl.var.inž.
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 19
Mobilni telefon: 041 568 255

Božič Bernardka
tajnica

Telefon: 01 585 51 73