Domov | Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022

Po vsej Evropi ta mesec poteka vrsta dogodkov, ki bodo dosegli vrh med 24. in 28. oktobrom, ko obeležujemo Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je oktobra 2020 pričela z izvajanjem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, katere cilj je ozaveščanje o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, in pomenu njihovega preprečevanja. Kampanja se bo zaključila s slovesno razglasitvijo prejemnikov evropskih priznanj in konferenco, ki bosta potekali 14. in 15. novembra 2022 v Bilbau (Španija).

V Sloveniji so pod okriljem kampanje potekali številni dogodki, ki so jih organizirali socialni partnerji, združenja in inštitucije, ki delujejo v okviru Nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA, katere delo koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Čeprav je bil seminar Naredimo breme lažje, ki je potekal 13. oktobra 2022, ena izmed zadnjih aktivnosti kampanje v Sloveniji, pa se bodo prizadevanja na tem področju nadaljevala. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, socialni partnerji, stroka varnosti pri delu ter medicina dela si tako že nekaj časa intenzivno prizadevajo posodobiti in uskladiti osnutek novega pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Državni sekretar, Dan Juvan je v svojem nagovoru udeležencev prej omenjenega seminarja poudaril: »Čeprav imamo različne poglede na nekatera odprta vprašanja in se morda zdi, da stojimo na povsem različnih bregovih, se vsi zavedamo, da je potrebno zagotoviti višjo raven varnosti delavk in delavcev, ki ročno premeščajo bremena. Zato verjamem, da bomo preko strpnega socialnega dialoga in s pomočjo strokovnjakov našli rešitve tudi za tiste, najtrše orehe in vam kmalu predstavili nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.«

Digitalizacija gospodarstva, imenovana tudi četrta industrijska revolucija, vpliva na delovna mesta, na to, kako, kje in kdaj delamo, kdo dela, kot tudi na organizacijo dela. Digitalne tehnologije zagotavljajo nekatere temeljne storitve, potrebne za delovanje vseh gospodarskih dejavnosti in družbe kot celote. Novi modeli poslovanja in nove oblike zaposlovanja spreminjajo razmerja med delodajalci in zaposlenimi, povečuje se število samozaposlenih, raznolikost in decentralizacija delovnih mest ter njihovo preoblikovanje, izgubljajo se srednje vodstvene strukture, spreminjata pa se tudi vsebina in organizacija dela. Navedeni trendi na področju digitalizacije prinašajo priložnosti za delavce in delodajalce, pa tudi nove izzive in tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu. Prav slednje si bo prizadevala nasloviti naslednja evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2023-2023: Varno in zdravo delo v digitalni dobi, ki se bo pričela oktobra 2023.
Vir: http://www.osha.mddsz.gov.si

Več o evropskem tednu >>>