28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu Med pandemijo covida-19 smo lahko ponovno videli, kako pomemben je močan sistem varnosti in zdravja pri delu, podprt s socialnim dialogom. Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se […]

Dobrodošli na naši prenovljeni spletni strani

Čas hitrega tehnološkega razvoja in umetne inteligence je za
vse nas, ki v tem obdobju živimo in delamo, svojevrsten izziv. V
dinamičnem delovnem vsakdanu namreč ljudje prehitro pozabimo
nase, na svojo varnost, zdravje in dobro počutje. Zato je naša
vloga, vloga Zavoda za varstvo pri delu, danes še bolj pomembna
kot pred 60 leti, ko je zavod nastal.

Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov motornih vozil

Obveščamo vas, da je ZVD Zavod za varstvo pri delu ponovno pridobil pooblastilo za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznika motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.