Radon: brezplačne meritve za prebivalce za 2024

ZVD Zavod za varstvo pri delu je bil letos ponovno izbran na javnem razpisu Uprave za varstvo pred sevanji za izvedbo meritev koncentracije radona za fizične osebe v letu 2023. Na voljo je 480 brezplačnih meritev, ki jih financira Ministrstvo za zdravje, in sicer za prebivalce občin z več radona.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022

Po vsej Evropi ta mesec poteka vrsta dogodkov, ki bodo dosegli vrh med 24. in 28. oktobrom, ko obeležujemo Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je oktobra 2020 pričela z izvajanjem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, […]

28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu Med pandemijo covida-19 smo lahko ponovno videli, kako pomemben je močan sistem varnosti in zdravja pri delu, podprt s socialnim dialogom. Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se […]

Dobrodošli na naši prenovljeni spletni strani

Čas hitrega tehnološkega razvoja in umetne inteligence je za
vse nas, ki v tem obdobju živimo in delamo, svojevrsten izziv. V
dinamičnem delovnem vsakdanu namreč ljudje prehitro pozabimo
nase, na svojo varnost, zdravje in dobro počutje. Zato je naša
vloga, vloga Zavoda za varstvo pri delu, danes še bolj pomembna
kot pred 60 leti, ko je zavod nastal.

Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov motornih vozil

Obveščamo vas, da je ZVD Zavod za varstvo pri delu ponovno pridobil pooblastilo za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznika motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.