Domov | ADR 2021

ADR 2021

Kontakt za naročilo:

Jana Cigula
T
01 58 55 102
M
041 616 901

Avtorji:

Datum začetka: ALOJZ HABIČ, univ.dipl.inž. in VOJKO ROBNIK, univ.dipl.pravnik

Cena:

208,05€
Januarja 2021 bo izdan nov Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR 2020 prinaša nekatere novosti, predvsem pa obveznosti in odgovornosti vseh, ki sodelujejo v verigi pošiljanja, prevoza in prejemanja nevarnega blaga.

Novosti in spremembe
– Posodobitev zahtev glede prevoza Litijevih baterij,
– Ureditev prevoza medicinskih odpadkov, ki predstavljajo nevarnost okužbe,
– Nove UN številke in dopolnitve Tabele A, v poglavju 3.2 ADR,
– Številne nove in dopolnjene obstoječe »posebne določbe«
– Prenovitev/dopolnitev zahtev za prevoz radioaktivnih snovi,
– Spremembe Navodil za pakiranje,
– Dopolnitve zahtev v zvezi s prevozno listino in ostalimi dokumenti na vozilu,
– Uveljavitev številnih novih standardov