Radon-podjetja

Domov > Okolje > Radon-podjetja

Uredba o nacionalnem radonskem programu (Ur.L. RS št. 18/18) zahteva, da delodajalci na območjih z več radon ali na lokacijah, kjer je lahko več radona (kraške jame, toplice, delovna mesta pod zemljo, rudniki, kopališča itd.), zagotovijo meritve radona na delovnih mestih. Skupaj z delodajalcem določimo lokacije, kjer se naj izvedejo meritve. Lokacije so odvisne od površin in zasedenosti delovnih mest. Potrebno je določiti tudi optimalno število meritev, ki še omogoča oceno doze oziroma tveganja zaradi izpostavljenosti radonu. Zaradi bolj zahtevnega ocenjevanja in vrednotenja, je cena meritev za podjetja višja, obenem pa te meritve niso financirane s strani Uprave RS za varstvo pred sevanji.

Več informacij o meritvah radona v Sloveniji: