Simulator gašenja

Domov > Varnost pri delu > Simulator gašenja

Na ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. smo v sodelovanju s podjetjem Razum d.o.o. razvili prvi simulator gašenja, ki deluje preko Microsoft Kinect kamere. Sistem je edinstven in prvi na svetu, ki prenese naše kretnje in aktivacijo gasilnega aparata v virtualno okolje.

V ZDA je uporaba simulatorjev gašenja dovoljena in priznana v skladu z OSHA standardom 1910.157G kot interno usposabljanje za gašenje začetnih požarov.

Namen simulatorja gašenja je čim bolj realen prikaz razvoja požara in njegove pogasitve, tako da bi uporabniki prostorov v primeru požara znali primerno odreagirati.

Predstavitev delovanja simulatorja:

Simulator gašenja omogoča več vrst različnih scenarijev delovnega okolja:

Pisarniško delovno okolje Pisarniško delovno okolje
Kuhinja Kuhinja

Virtualno okolje se lahko priredi tako, da čim bolj spominja na vaše prostore. Sama simulacija se odvija preko projektorja, ki je priključen na osebni ali prenosni računalnik na katerem je naložen programom za simulacijo.

Microsoft Kinect kamera prenaša naše gibe v virtualno okolje, gasimo pa s prirejenimi gasilnimi aparati na prah ali CO2. Program zaznava vrsto uporabljenega gasilnega aparata in se odziva v skladu z gasilno učinkovitostjo tega medija. Program tudi omogoča avtomatsko generiranje potrdil in vnos baze podatkov.

Simulator gašenja je ocenil g. Milan Hajduković – univ. dipl. inž. stroj. – vodja požarnega laboratorija ZAG in predsednik tehničnega odbora za požarno varnost (POO) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Uporaba simulatorja gašenja pri različnih naročnikih:

Zloženka:

Več informacij:

E Elvin Beširević, T +386 1 58 55 116 - direktna, M +386 41 559 278