Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje iz VZD ter VPP za varno delo s plini

LOKACIJA:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1000 Ljubljana, predavalnica v pritličju.

TERMIN:

5. 6. 2018

KOTIZACIJA:

Kotizacija na udelešenca znaša 82,00 EUR. V ceno ni vključen DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter postrežba med odmorom.

Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun zavoda: 

- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,

- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-88798

ODJAVA:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije.

Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktna oseba:

  • Jana Cigula, T 01 58 55 128, M 041 616 901 F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji