Aktualni seminarji

Domov > Povpraševanje, naročila in prijave > Aktualni seminarji

Usposabljanje - Svetovalec za kemikalije

V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 /2008 z dne 15.02.2008) in Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25.05.2010) izvajamo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi. V 45.a členu zakon določa, da vse  pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (vključno z varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO TUDI VSEM TISTIM, KI IMAJO ŽE OPRAVLJEN PREIZKUS ZNANJA IN SE ŽELIJO SEZNANITI Z NOVOSTMI IN SPREMEMBAMI!

Lokacija:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

Termin:

  • 24. in 25. september 2018 s pričetkom ob 9. uri
  • Izpiti: 8. oktober 2018 od 10. ure dalje

Kotizacija:

Kotizacija znaša 320,00 EUR in ne vključuje DDV. V ceno je vključena organizacija in izvedba izobraževanja, pisno gradivo, ustni preizkus znanja, izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju ter malica med odmorom.

Kotizacija brez opravljanja ustnega preizkusa znanja znaša 220,00 EUR in ne vključuje DDV. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-90552

Odjava:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.

Kontaktna oseba:

Jana Cigula, T 01 58 55 128, M 041 616 901, F 01 585 51 80

Prijava na seminar

Vsi seminarji